Antall tellende løp for ranking og glassliste

På grunn av av det i år har vært arrangert 2 færre løp enn det var tiltenkt har styret besluttet at antall tellende løp for sesongen 2009 reduseres fra 10 til 9.

Likeledes redusers antall løp for å kvalifisere til glassliste fra 10 til 9.

Alle løp unntatt BM Stafett teller som som rankingløp og glassløp, inkludert BM Natt.