Innbydelse til bedriifts o-løp 10. juni

Universitetet inviterer til bedrifts o-løp på myrdal den 10. juni
Les innbydelsen her

Termilisten