Ingen løp 3. juni

Det har ikke lykkes å skaffe arrangører til løpet 3. juni og denne datoen utgår derfor fra terminlisten.