Mangler arrangører og endringer i terminlisten

Vi har manglet arrangører til flere løp i terminlisten denne sesongen. Det har ikke lykkes styret i o-utvalget å overtale alle de potensielle arrangørene vi har kontaktet så styret har besluttet følgende:

  • Stafetten flyttes til 30. September og Gular har sagt seg villig til å arrangere.
  • Statoil Hydro flytter sitt løp fra 30. Septermer til 17. Juni.

Det gir oss to ledige datoer i terminlisten uten arrangører;
  • 3. Juni
  • 24. Juni

Har du eller ditt lag har lyst og anledning til å arrangere bedrifts o-løp en av disse datoene så ta kontakt med styret på epostadresse styret@o-bergen.no.

Normalt sett vil et bedrifts o-løp generere et overskudd som kan benyttes til å spe på slunkne lagskasser. Dersom laget ditt er interressert men er usikre på om dere klarer å håndtere arrangementet så ta gjerne kontakt likevel. Vi vil veilede og formidle informasjon til de som måtte ønske mer informasjon.

Dersom ingen ønsker å påta seg arrangementene vil vi bli nødt til å kansellerere løpene.

Hilsen styret i o-utvalget.