Innbydelse til løpet på Frekhaug 30. mai

Innbydelse til UiBs løp på Frekhaug 30. mai er nå lagt ut i terminlista: innbydelse.