Ny samlingsplass på Fløyen onsdag

Arrangøren melder at etter å ha fått avslag på søknaden om å ha samlingsplass på Åsebu kun 2 dager før
arrangementet blir de nødt til å improvisere litt og flytte samlingsplass til krysset der veien fra opp fra Fløysletten møter veien opp fra Skomakerdiket. Se kartutsnitt i oppdatert innbydelse. Start og mål blir fremdeles på Åsebu.