Foreløbig terminliste

Foreløbig terminliste basert på innkomne søknader er nå lagt ut på http://o-bergen.no/web/terminliste/.

Vi mangler fortsatt arrangører til 8 løp så det er bare å ta pennen/tastaturet fatt og sende inn arrangementssøknader til styret@o-bergen.no