Nye medlemmer i o-utvalget

Det nye o-utvalget har nå konstituert seg. Ny leder er Anders Sagevik fra DNB, og ny terminlisteansvarlig er Nora Pettersen fra Bergen Kommune. Se oversikt over hele o-utvalget her. Vi takker avtroppende utvalgsmedlemmer Ragnhild Balsvik og Håkon Haugland for flott innsats gjennom to år!
Minner også om at o-utvalget trenger ny dataansvarlig, se egen sak her.