Saksdokumenter Miniårsmøte 2022

Endelig saksliste med innkomne forslag og Årsmelding for 2022 er nå klare og ligger som vedlegg på Miniårsmøte-siden. Regnskap for 2022 legges ut der så fort det er klart fra kretsen.