Miniårsmøte 2017

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 29. november kl. 18 i Idrettens hus, Brann Stadion, styrerommet 3. etasje.

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2017
 5. Saker fra O-utvalget
  • A. Kretsen vil ha høyere startkontingent.
  • B. Det må bli lettere for O-utvalget å få tak i mulige arrangører. Kan smålag samarbeide om å arrangere løp?
  • C. Vi blir stadig færre. Hvordan kan vi bedre rekrutteringen?
  • D. Trenger vi resultatservice på samlingsplass?
  • E. Terminlista for 2018.
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget
 8. NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt,
  er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

  Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 8. november kl. 16.

  Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Matti Torgersen, Jan Lohne, Siren Hopland og Berit Tvedt

VedleggStørrelse
Aarsmelding2017.pdf155.21 KB
Regnskap HBIK O-gruppen 2013 - 2017.pdf349.04 KB
Referat fra miniaarsmotet 2017.pdf115.69 KB