Innbydelse til BM-natt på Fløyen 3. oktober

Innbydelse til Fisken B.I.L sitt nattløp på Fløyen 3. oktober er nå lagt ut i terminlista. I tillegg til at det er BM-løp, teller det også på ranking og som glassløp.