Innbydelse til løpet på Stendafjellet 19. september

Innbydelse til Høgskolen i Bergen sitt løp på Stendafjellet 19. september er nå lagt ut i terminlista.