Resultater fra Moldalia

Resultatene fra løpet i Moldalia er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Kommentarer

Oppdaterte resultater

Resultatene er nå oppdatert, bl.a. er to løpere fra arrangørklubben flyttet til U-klasser, jfr. punkt om startforbud i oppmannsnotatet.