Innbydelse til løpet i Alvøen 12. september

Innbydelse til Bergenslærernes løp i Alvøen 12. september er nå lagt ut i terminlista.