Kart fra Munkebotn og innbydelse til løpet på Fløyen 15. august

Pdf-dokumenter med løypene fra Munkebotn: A-løype, B-løype, C-løype, N-løype. Innbydelse til Skogselskapets første løp etter sommeren på Fløyen 15. august er nå lagt ut i terminlista.