Resultater fra Stendskogen

Resultatene fra løpet i Stendskogen er nå lagt ut i terminlista. En del løpere fra arrangørklubben HSI er flyttet til U-klasser, jfr. punkt om startforbud i oppmannsnotatet. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Kommentarer

Oppdaterte resultater

Resultatlistene er nå oppdatert med et par innrapporterte rettelser.