Innbydelse til løpet i Munkebotn 20. juni

Innbydelse til Skandiabankens løp i Munkebotn 20. juni er nå lagt ut i terminlista.