[Oppdatert] Ranking, glassliste, deltakerstatistikk og klubbkonkurranse for sesongen 2008

Nå er endelig ranking og statistikk for 2008 klar.

Vi ber om at alle studerer rankingen og gir tilbakemelding til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig dersom man mener det er noen feil.

Oppdatert 19.2

Glassliste:

http://o-bergen.no/idrett/2008/glass/

Rankinglister:

http://o-bergen.no/idrett/2008/ranking/htmlfiler

http://o-bergen.no/idrett/2008/ranking/

Deltakerstatistikk:
http://o-bergen.no/idrett/2008/statistikk/

Klubbkonkurranse:
http://o-bergen.no/idrett/2008/ranking/klubbranking.cgi

Vi gjør oppmerksom på at A-løypene den 23.4 og 4.6 er strøket fra rankingen på grunn av feilplasserte poster. Det er i tillegg en rekke mindre justeringer pga. diverse feilregisteringer i systemet.

Viktigste endringer i rankingen:

 • Rettet flere dobbelregisterte løpere
 • Rettet noen bortfallte resultater
 • rettet og sjekket alle klasser/gafflinger og brikketider på fellesstart nattløp
 • rettet løpere som fikk problemet med feil postbukkkode på løp 17.9
 • rettet alle løp hvor ranking ikke kunne genereres
 • rettet løp hvor feil formel for rankingpoeng ble brukt
 • rettet løpere med dublerte og tripple oppføringer.
 • rettet 2 løpere som var blitt slettet
 • annullert ranking i a-løypen 23.4 - 53 løpere rammet.
 • annullert ranking i a-løypen 4.6 - 44 løpere rammet.
 • en rekke løpende oppdateringer

Vi beklager at det har tatt så lang tid å få rankingen på plass.