Resultatliste VBIK Orientering 2023 31.05.2023

1

1 Trygve Buanes, Høgskulen på Vestlandet BIL 36:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:01-5 05:28-4 09:09-5 12:21-5 14:12-4 15:30-4 24:55-1 28:20-1 29:47-1 31:28-1 33:59-1 36:10-1 36:48-1
Strekktid 02:01 03:27-3 03:41-2 03:12-9 01:51-1 01:18-2 09:25-1 03:25-1 01:27-1 01:41-1 02:31-2 02:11-3 00:38-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tom Eirik Eikanger, Equinor BIL 38:54 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:58-4 05:29-5 09:06-4 11:33-2 13:41-2 15:00-2 25:27-2 29:59-2 31:31-2 33:18-2 36:06-2 38:14-2 38:54-2
Strekktid 01:58 03:31-6 03:37-1 02:27-2 02:08-3 01:19-5 10:27-2 04:32-12 01:32-3 01:47-3 02:48-4 02:08-2 00:40-4
Tid etter -00:03 +00:04 -00:04 -00:45 +00:17# +00:01 +01:02# +01:07& +00:05 +00:06 +00:17# -00:03 +00:02
3 Jan Kocbach, NORCE 39:22 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:52-3 04:48-1 08:42-1 11:07-1 13:07-1 14:34-1 26:39-4 30:49-4 32:19-4 34:02-4 36:26-3 38:47-3 39:22-3
Strekktid 01:52 02:56-1 03:54-6 02:25-1 02:00-2 01:27-8 12:05-4 04:10-4 01:30-2 01:43-2 02:24-1 02:21-6 00:35-1
Tid etter -00:09 -00:31 +00:13 -00:47 +00:09 +00:09# +02:40& +00:45# +00:03 +00:02 -00:07 +00:10 -00:03
4 Vidar Schei, NHH BIL 41:36 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-2 05:11-2 09:02-3 11:37-3 14:12-4 15:30-4 27:43-5 31:54-5 33:42-5 35:40-5 38:45-4 40:40-4 41:36-4
Strekktid 01:48 03:23-2 03:51-5 02:35-3 02:35-9 01:18-2 12:13-5 04:11-5 01:48-8 01:58-6 03:05-5 01:55-1 00:56-23
Tid etter -00:13 -00:04 +00:10 -00:37 +00:44& +00:00 +02:48& +00:46# +00:21# +00:17# +00:34# -00:16 +00:18&
5 Kristian Rykkje, Varegg 42:48 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-1 05:12-3 09:00-2 11:40-4 13:59-3 15:18-3 26:05-3 30:22-3 32:03-3 33:55-3 39:58-5 42:12-5 42:48-5
Strekktid 01:43 03:29-4 03:48-3 02:40-4 02:19-5 01:19-5 10:47-3 04:17-8 01:41-4 01:52-4 06:03-28 02:14-5 00:36-2
Tid etter -00:18 +00:02 +00:07 -00:32 +00:28& +00:01 +01:22# +00:52& +00:14# +00:11# +03:32@ +00:03 -00:02
6 Ronny Rykkje, NODE BIL 45:22 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:02-6 05:32-6 09:21-6 12:59-6 15:24-6 16:42-6 30:36-6 34:32-6 36:21-6 38:13-6 41:50-6 44:37-6 45:22-6
Strekktid 02:02 03:30-5 03:49-4 03:38-13 02:25-6 01:18-2 13:54-11 03:56-3 01:49-9 01:52-4 03:37-14 02:47-14 00:45-10
Tid etter +00:01 +00:03 +00:08 +00:26# +00:34& +00:00 +04:29& +00:31# +00:22& +00:11# +01:06& +00:36& +00:07#
7 Sverre Ottesen, Hordaveg BIL 46:47 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:10-8 05:51-7 10:25-7 14:27-8 17:15-8 18:39-8 31:01-7 35:25-7 37:15-7 39:25-7 43:00-7 46:05-7 46:47-7
Strekktid 02:10 03:41-8 04:34-8 04:02-19 02:48-12 01:24-7 12:22-6 04:24-9 01:50-10 02:10-9 03:35-13 03:05-20 00:42-5
Tid etter +00:09 +00:14 +00:53# +00:50& +00:57& +00:06 +02:57& +00:59& +00:23& +00:29& +01:04& +00:54& +00:04#
8 Ketil Døskeland, Equinor BIL 49:14 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:31-16 06:25-12 11:50-12 16:28-15 19:18-16 20:54-13 33:39-9 38:24-9 40:07-8 42:22-8 45:43-8 48:24-8 49:14-8
Strekktid 02:31 03:54-13 05:25-16 04:38-26 02:50-14 01:36-13 12:45-8 04:45-15 01:43-6 02:15-11 03:21-8 02:41-11 00:50-16
Tid etter +00:30# +00:27# +01:44& +01:26& +00:59& +00:18# +03:20& +01:20& +00:16# +00:34& +00:50& +00:30# +00:12&
9 Christiane Troesse, Universitetet BIL 50:42 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:07-27 07:17-18 12:42-16 15:51-12 18:36-11 20:07-10 32:49-8 39:47-10 41:33-10 43:45-10 47:08-10 49:53-9 50:42-9
Strekktid 03:07 04:10-17 05:25-16 03:09-8 02:45-11 01:31-9 12:42-7 06:58-31 01:46-7 02:12-10 03:23-10 02:45-12 00:49-14
Tid etter +01:06& +00:43# +01:44& -00:03 +00:54& +00:13# +03:17& +03:33@ +00:19# +00:31& +00:52& +00:34& +00:11&
10 Tore G. Juvik, Gular 52:11 +15:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-10 06:18-10 10:54-8 13:55-7 16:07-7 17:46-7 37:36-15 42:05-13 44:00-13 46:30-13 49:15-11 51:27-10 52:11-10
Strekktid 02:15 04:03-16 04:36-9 03:01-6 02:12-4 01:39-14 19:50-29 04:29-11 01:55-15 02:30-24 02:45-3 02:12-4 00:44-8
Tid etter +00:14# +00:36# +00:55# -00:11 +00:21# +00:21& +10:25@ +01:04& +00:28& +00:49& +00:14 +00:01 +00:06#
11 Jan Petter Hansen, Universitetet BIL 53:14 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:53-24 06:47-15 11:23-10 15:00-10 17:48-9 19:42-9 37:29-14 42:26-14 44:20-14 46:29-12 49:45-12 52:22-11 53:14-11
Strekktid 02:53 03:54-13 04:36-9 03:37-12 02:48-12 01:54-25 17:47-23 04:57-17 01:54-14 02:09-8 03:16-6 02:37-9 00:52-19
Tid etter +00:52& +00:27# +00:55# +00:25# +00:57& +00:36& +08:22& +01:32& +00:27& +00:28& +00:45& +00:26# +00:14&
12 Kristoffer Sandvik Monsen, Hordaveg BIL 53:28 +16:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:18-11 05:51-7 12:56-18 16:32-16 19:03-14 20:55-15 33:48-10 38:22-8 40:17-9 42:38-9 46:23-9 52:44-12 53:28-12
Strekktid 02:18 03:33-7 07:05-26 03:36-11 02:31-7 01:52-22 12:53-9 04:34-13 01:55-15 02:21-14 03:45-18 06:21-34 00:44-8
Tid etter +00:17# +00:06 +03:24& +00:24# +00:40& +00:34& +03:28& +01:09& +00:28& +00:40& +01:14& +04:10@ +00:06#
13 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 53:49 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:47-22 06:31-13 13:47-22 17:27-19 22:57-23 24:30-22 39:00-18 42:50-15 44:59-15 47:14-15 50:38-15 53:02-13 53:49-13
Strekktid 02:47 03:44-9 07:16-29 03:40-14 05:30-31 01:33-10 14:30-13 03:50-2 02:09-23 02:15-11 03:24-12 02:24-7 00:47-12
Tid etter +00:46& +00:17 +03:35& +00:28# +03:39@ +00:15# +05:05& +00:25# +00:42& +00:34& +00:53& +00:13 +00:09#
14 Helge Tiger Haugland, SWECO BIL 54:39 +17:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:05-7 08:13-27 13:29-20 16:35-17 19:14-15 20:55-15 36:25-12 41:06-11 43:13-11 45:42-11 50:26-14 53:23-14 54:39-14
Strekktid 02:05 06:08-31 05:16-14 03:06-7 02:39-10 01:41-15 15:30-16 04:41-14 02:07-22 02:29-23 04:44-25 02:57-18 01:16-33
Tid etter +00:04 +02:41& +01:35& -00:06 +00:48& +00:23& +06:05& +01:16& +00:40& +00:48& +02:13& +00:46& +00:38&
15 Erling Brekke, Rådgivende Biologer As 55:36 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:22-12 06:22-11 11:49-11 15:34-11 18:34-10 20:15-11 39:24-19 44:41-18 46:23-17 48:30-17 52:14-16 54:53-15 55:36-15
Strekktid 02:22 04:00-15 05:27-19 03:45-16 03:00-15 01:41-15 19:09-28 05:17-21 01:42-5 02:07-7 03:44-17 02:39-10 00:43-7
Tid etter +00:21# +00:33# +01:46& +00:33# +01:09& +00:23& +09:44@ +01:52& +00:15# +00:26& +01:13& +00:28# +00:05#
16 Tor Sørevik, Universitetet BIL 56:08 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:36-17 07:21-19 12:22-15 16:08-14 18:41-12 20:54-13 37:27-13 45:02-19 47:02-19 49:25-20 52:45-18 55:17-17 56:08-16
Strekktid 02:36 04:45-23 05:01-12 03:46-17 02:33-8 02:13-29 16:33-19 07:35-33 02:00-17 02:23-17 03:20-7 02:32-8 00:51-17
Tid etter +00:35& +01:18& +01:20& +00:34# +00:42& +00:55& +07:08& +04:10@ +00:33& +00:42& +00:49& +00:21# +00:13&
17 Øistein Bøe, Equinor BIL 56:11 +19:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-13 06:46-14 13:30-21 17:40-20 21:41-20 23:24-19 38:45-17 43:35-16 45:53-16 48:17-16 52:17-17 55:02-16 56:11-17
Strekktid 02:24 04:22-20 06:44-23 04:10-22 04:01-29 01:43-18 15:21-15 04:50-16 02:18-26 02:24-20 04:00-20 02:45-12 01:09-30
Tid etter +00:23# +00:55& +03:03& +00:58& +02:10@ +00:25& +05:56& +01:25& +00:51& +00:43& +01:29& +00:34& +00:31&
18 Tommy Sævareid, Hordane BIL 56:39 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:41-19 06:53-16 12:18-14 17:51-21 21:12-18 22:45-18 36:01-11 41:50-12 43:54-12 46:43-14 50:25-13 55:53-18 56:39-18
Strekktid 02:41 04:12-18 05:25-16 05:33-30 03:21-21 01:33-10 13:16-10 05:49-27 02:04-20 02:49-28 03:42-15 05:28-33 00:46-11
Tid etter +00:40& +00:45# +01:44& +02:21& +01:30& +00:15# +03:51& +02:24& +00:37& +01:08& +01:11& +03:17@ +00:08#
19 Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL 57:51 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:34-29 07:57-25 15:51-27 19:19-24 22:36-22 24:30-22 40:57-21 45:11-20 47:02-19 49:24-19 52:46-19 56:51-19 57:51-19
Strekktid 03:34 04:23-21 07:54-33 03:28-10 03:17-17 01:54-25 16:27-18 04:14-7 01:51-11 02:22-15 03:22-9 04:05-30 01:00-28
Tid etter +01:33& +00:56& +04:13@ +00:16 +01:26& +00:36& +07:02& +00:49# +00:24& +00:41& +00:51& +01:54& +00:22&
20 Ørjan Totland, Universitetet BIL 59:10 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-13 06:17-9 11:02-9 15:51-12 18:51-13 20:24-12 38:31-16 44:35-17 46:36-18 48:59-18 54:45-20 58:28-21 59:10-20
Strekktid 02:24 03:53-11 04:45-11 04:49-28 03:00-15 01:33-10 18:07-25 06:04-28 02:01-18 02:23-17 05:46-27 03:43-26 00:42-5
Tid etter +00:23# +00:26# +01:04& +01:37& +01:09& +00:15# +08:42& +02:39& +00:34& +00:42& +03:15@ +01:32& +00:04#
21 Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL 59:14 +22:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:46-21 07:23-21 12:51-17 16:35-17 20:17-17 22:09-17 40:57-21 45:57-22 48:24-22 51:15-22 55:24-21 58:19-20 59:14-21
Strekktid 02:46 04:37-22 05:28-20 03:44-15 03:42-26 01:52-22 18:48-27 05:00-19 02:27-28 02:51-30 04:09-22 02:55-17 00:55-22
Tid etter +00:45& +01:10& +01:47& +00:32# +01:51& +00:34& +09:23& +01:35& +01:00& +01:10& +01:38& +00:44& +00:17&
22 Mariann Schei, Skogselskapet BIL 59:51 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:51-32 07:44-23 12:00-13 14:49-9 23:58-26 25:13-24 39:58-20 47:32-24 49:24-24 51:50-24 55:33-22 58:55-23 59:51-22
Strekktid 03:51 03:53-11 04:16-7 02:49-5 09:09-33 01:15-1 14:45-14 07:34-32 01:52-12 02:26-21 03:43-16 03:22-24 00:56-23
Tid etter +01:50& +00:26# +00:35# -00:23 +07:18@ -00:03 +05:20& +04:09@ +00:25& +00:45& +01:12& +01:11& +00:18&
23 Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL 1:01:56 +25:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-25 07:41-22 14:30-23 20:29-25 23:55-25 25:47-26 42:43-26 49:29-27 51:40-25 54:13-25 58:09-24 61:02-24 61:56-23
Strekktid 02:55 04:46-24 06:49-24 05:59-32 03:26-22 01:52-22 16:56-20 06:46-30 02:11-25 02:33-25 03:56-19 02:53-15 00:54-21
Tid etter +00:54& +01:19& +03:08& +02:47& +01:35& +00:34& +07:31& +03:21& +00:44& +00:52& +01:25& +00:42& +00:16&
24 Petter Seim Holten, Hordane BIL 1:02:03 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:26-15 08:01-26 15:35-26 20:33-26 23:53-24 25:36-25 41:23-23 45:49-21 47:58-21 50:52-21 58:13-25 61:07-25 62:03-24
Strekktid 02:26 05:35-29 07:34-31 04:58-29 03:20-20 01:43-18 15:47-17 04:26-10 02:09-23 02:54-32 07:21-30 02:54-16 00:56-23
Tid etter +00:25# +02:08& +03:53@ +01:46& +01:29& +00:25& +06:22& +01:01& +00:42& +01:13& +04:50@ +00:43& +00:18&
25 Atle Øverland Pedersen, Equinor BIL 1:04:15 +27:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:51-23 12:21-32 17:41-31 21:38-30 25:04-29 26:50-27 45:02-28 50:29-28 53:04-27 55:32-27 59:34-26 63:05-26 64:15-25
Strekktid 02:51 09:30-33 05:20-15 03:57-18 03:26-22 01:46-21 18:12-26 05:27-22 02:35-30 02:28-22 04:02-21 03:31-25 01:10-31
Tid etter +00:50& +06:03@ +01:39& +00:45# +01:35& +00:28& +08:47& +02:02& +01:08& +00:47& +01:31& +01:20& +00:32&
26 Eirik Øgaard, Equinor BIL 1:04:44 +27:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:11-34 12:59-33 18:12-32 22:19-31 26:17-30 28:01-30 41:57-25 47:08-23 49:09-23 51:28-23 55:47-23 58:49-22 64:44-26
Strekktid 09:11 03:48-10 05:13-13 04:07-21 03:58-28 01:44-20 13:56-12 05:11-20 02:01-18 02:19-13 04:19-24 03:02-19 05:55-34
Tid etter +07:10@ +00:21# +01:32& +00:55& +02:07@ +00:26& +04:31& +01:46& +00:34& +00:38& +01:48& +00:51& +05:17@
27 Bjarte Kaland Hestenes, Hordaveg BIL 1:05:33 +28:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:41-19 07:56-24 14:33-24 18:35-23 21:54-21 24:00-21 45:25-29 50:56-29 53:31-28 56:06-28 61:16-28 64:29-27 65:33-27
Strekktid 02:41 05:15-26 06:37-22 04:02-19 03:19-19 02:06-28 21:25-33 05:31-24 02:35-30 02:35-26 05:10-26 03:13-21 01:04-29
Tid etter +00:40& +01:48& +02:56& +00:50& +01:28& +00:48& +12:00@ +02:06& +01:08& +00:54& +02:39@ +01:02& +00:26&
28 Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL 1:05:52 +29:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:15-28 08:42-28 15:53-28 23:00-32 28:20-32 31:15-32 49:01-31 53:13-31 55:05-29 57:27-29 60:50-27 64:54-28 65:52-28
Strekktid 03:15 05:27-27 07:11-28 07:07-33 05:20-30 02:55-33 17:46-22 04:12-6 01:52-12 02:22-15 03:23-10 04:04-29 00:58-27
Tid etter +01:14& +02:00& +03:30& +03:55@ +03:29@ +01:37@ +08:21& +00:47# +00:25& +00:41& +00:52& +01:53& +00:20&
29 Knut Frode Dagestad, Meteorologisk Institutt Bergen 1:11:35 +34:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:11-9 07:02-17 13:28-19 18:12-22 21:30-19 23:52-20 41:53-24 48:27-25 55:25-31 57:48-30 67:30-30 70:47-29 71:35-29
Strekktid 02:11 04:51-25 06:26-21 04:44-27 03:18-18 02:22-30 18:01-24 06:34-29 06:58-34 02:23-17 09:42-31 03:17-23 00:48-13
Tid etter +00:10 +01:24& +02:45& +01:32& +01:27& +01:04& +08:36& +03:09& +05:31@ +00:42& +07:11@ +01:06& +00:10&
30 Dag Bøe, Supervisuell 1:12:34 +35:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:45-30 09:36-30 16:42-30 21:09-29 25:02-28 27:04-28 44:27-27 49:26-26 52:31-26 55:20-26 66:38-29 71:23-30 72:34-30
Strekktid 03:45 05:51-30 07:06-27 04:27-25 03:53-27 02:02-27 17:23-21 04:59-18 03:05-32 02:49-28 11:18-33 04:45-32 01:11-32
Tid etter +01:44& +02:24& +03:25& +01:15& +02:02@ +00:44& +07:58& +01:34& +01:38@ +01:08& +08:47@ +02:34@ +00:33&
31 Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL 1:13:14 +36:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:04-26 07:22-20 15:15-25 21:01-28 24:31-27 27:16-29 47:13-30 53:01-30 55:24-30 58:55-31 68:39-31 72:25-31 73:14-31
Strekktid 03:04 04:18-19 07:53-32 05:46-31 03:30-25 02:45-32 19:57-30 05:48-26 02:23-27 03:31-33 09:44-32 03:46-27 00:49-14
Tid etter +01:03& +00:51# +04:12@ +02:34& +01:39& +01:27@ +10:32@ +02:23& +00:56& +01:50@ +07:13@ +01:35& +00:11&
32 Harald Sodemann, Universitetet BIL 1:16:27 +39:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:49-31 18:37-34 25:56-34 30:12-33 33:39-33 36:51-33 57:44-33 63:14-32 65:19-32 67:58-32 72:14-32 75:30-32 76:27-32
Strekktid 03:49 14:48-34 07:19-30 04:16-24 03:27-24 03:12-34 20:53-31 05:30-23 02:05-21 02:39-27 04:16-23 03:16-22 00:57-26
Tid etter +01:48& +11:21@ +03:38& +01:04& +01:36& +01:54@ +11:28@ +02:05& +00:38& +00:58& +01:45& +01:05& +00:19&
33 Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL 1:27:53 +51:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:36-17 11:35-31 19:57-33 32:18-34 41:28-34 43:52-34 64:55-34 70:34-34 73:40-34 77:11-34 83:14-33 87:02-33 87:53-33
Strekktid 02:36 08:59-32 08:22-34 12:21-34 09:10-34 02:24-31 21:03-32 05:39-25 03:06-33 03:31-33 06:03-28 03:48-28 00:51-17
Tid etter +00:35& +05:32@ +04:41@ +09:09@ +07:19@ +01:06& +11:38@ +02:14& +01:39@ +01:50@ +03:32@ +01:37& +00:13&
34 Annike O Aase, ABB a.s. 1:31:43 +54:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:51-32 09:19-29 16:22-29 20:34-27 26:31-31 28:12-31 56:47-32 66:24-33 68:53-33 71:45-33 86:26-34 90:50-34 91:43-34
Strekktid 03:51 05:28-28 07:03-25 04:12-23 05:57-32 01:41-15 28:35-34 09:37-34 02:29-29 02:52-31 14:41-34 04:24-31 00:53-20
Tid etter +01:50& +02:01& +03:22& +01:00& +04:06@ +00:23& +19:10@ +06:12@ +01:02& +01:11& +12:10@ +02:13@ +00:15&
DSQSvein Linga, Stabil
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:34-0 06:49-0 14:41-0 31:24-0 34:49-0 36:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:25-0 39:38-0
Strekktid 02:34 04:15-0 07:52-0 16:43-0 03:25-0 01:40-0 - - - - - - 01:13-0
Tid etter +00:33& +00:48# +04:11@ +13:31@ +01:34& +00:22& - - - - - - +00:35&
DSQSilje Smith-Johnsen, Fisken BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-25 07:26-0 12:38-0 17:33-0 25:04-29 26:47-0 38:21-0 42:37-0 44:30-0 47:09-0 51:45-0 55:22-0 63:23-0
Strekktid 02:55 04:31-0 05:12-0 04:55-0 07:31-0 01:43-18 11:34-0 04:16-0 01:53-0 02:39-27 04:36-0 03:37-0 08:01-0
Tid etter +00:54& +01:04& +01:31& +01:43& +05:40@ +00:25& +02:09# +00:51# +00:26& +00:58& +02:05& +01:26& +07:23@

05.06.23 23:06:57 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik