VBIK Orientering 2023

EVINY B.I.L. Havet

Resultatliste per klasse

D16A |  D16C  |  D30B  |  D30C  |  D40B  | 
D40C  |  D50A  |  D50B  |  D50C  |  D60B  | 
D60C  |  D70B |  D70C  |  DN |  DUA  | 
DUN  |  H16B  |  H30A  |  H30B  |  H30C  | 
H40A  |  H40B  |  H50A  |  H50B  |  H50C  | 
H60A  |  H60B  |  H60C  |  H70A  |  H70B  | 
H70C  |  H80C  |  HN |  HUA |  HUB  | 
Trim N  | 

06.09.23 21:42:30 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik