VBIK Orientering 2023

NHH B.I.L. Munkebotn

Resultatliste per klasse

D16C  |  D30B  |  D30C  |  D40A  |  D40B  | 
D40C  |  D50A  |  D50B  |  D50C  |  D60A  | 
D60B  |  D60C  |  D70B |  D70C  |  DN | 
DUA  |  DUN  |  H16A  |  H16B  |  H16C  | 
H30A  |  H30B  |  H30C  |  H40A  |  H40B  | 
H40C  |  H50A  |  H50B  |  H50C  |  H60A  | 
H60B  |  H60C  |  H70A  |  H70B  |  H70C  | 
H80C  |  HN |  HUA |  HUB  |  HUN  | 

18.08.23 19:46:29 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik