Antallsbegrensning på bedrifts-o-løpene

Vi har nå fått klarhet i hvordan vi kan praktisere antallsbegrensningen (for tiden 200 personer) på bedrifts-o-løpene: Vi kan følge samme praksis som høsten 2020, dvs. nye løpere kan slippe inn på arena fortløpende etterhvert som løpere som er ferdige forlater arena. Det blir derfor ingen øvre grense for totalt antall deltagere på et løp, og vi har derfor heller ikke forhåndspåmelding.
Fortsatt gjelder begrensningen om at alle deltagere og arrangører MÅ være fra samme kommune. Det vil si at inntil videre er våre bedrifts-o-løp kun åpne for løpere fra Bergen kommune.