PM til Eikners løp på Dyngelandsåsen 14. mai

Arena:
er i og ved Autoglass sitt industritelt i Midtunlia og som løperne vil kjenne igjen fra tidligere løp på Dyngelandsåsen. Følg anvisning frå parkeringsvakter.

Korrigerte løypelengder:
N-løype 1,4 km
C-løype 2,0 km
B-løype 2,9 km
A-løype 3,4 km

Start:
Ca. 15 minutter gange, bratt mot slutten. Følg merking ut Midtunlia til Ulsmågveien og kryss over på gangfeltet før du går mot venstre (sørover). Følg fortauet til busstoppet ved Eikner naturstein (se gjerne på utstillingen vår i Eiknerparken), og kryss over veien der. Gå bratt opp i skogen nord for rødt næringsbygg til start.

Startordning:
A, B og C - løypene har køordning samme sted som N-løypa starter, men har en 50 meter lang felles-bås opp og over et gjerde fram til selve starten med ordinære prosedyrer hvor løperne får sitt løpskart.

Terreng:
Lettløpt til å være Bergen med variasjon mellom gammel innmark, beiter og skog. En del vindfall, hovedsakelig i plantet eldre granskog.

Kartet er delvis oppdatert med mørkeste grønnfarge. Mot slutten av løypene er det brukt lilla rutenett (farlig område) istedenfor. Dette er å betrakte som forbudt område, men er ikke merket ytterligere i terrenget

Deler av området brukes fortsatt som beite for hester og sau, og har gjerder som er forsterket med piggtråd. DET ER KUN LOV Å PASSERE DISSE GJERDENE GJENNOM ÅPNINGER MERKET PÅ LØPSKARTENE!
Se oppslått forstørret versjon av kart med N-løypen.

NB: N-løypa går vest for gjerdene, men i nærheten av gjerde og den omtalte granskogen.

Vis hensyn og forsiktighet i de brattere delene ned mot mål. Etter målgang følger du gruset sti/gangvei gjennom feltet «Midtun-gården» tilbake til samlingsplass og brikkeavlesning.

VedleggStørrelse
PM til Eikners bedriftsløp 14 mai 2018 Dyngeland.pdf97.99 KB