Årsmelding og regnskap til Miniårsmøtet

Disse er nå lagt ut som vedlegg på miniårsmøtesiden: http://o-bergen.no/web/node/68687