Utlevering av glass og medaljer på løpet i Kanadaskogen 31. mai

Siste utlevering av glass og medaljer for 2016 skjer på Hordaveg BIL sitt løp i Kanadaskogen onsdag 31. mai. Hvis noen fremdeles ikke har fått hentet glass og ikke har anledning til å hente på det løpet kan de ta kontakt med premieansvarlig Siren Hopland på hoplandsiren@gmail.com eller 99550779. Hvis noen henter for andre løpere så sjekk på forhånd hvilken glasstype de ønsker.
Innbydelse til løpet