Resultatliste VBIK Orientering 2022 23.05.2022

H50A

1 Rune Torgersen, Equinor BIL 46:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 07:04-4 09:58-4 13:02-3 14:13-1 16:47-1 19:16-1 24:27-1 28:23-1 31:18-1 34:06-1 36:57-1 39:44-1 41:50-1 44:05-1 45:36-1 46:19-1
Strekktid 07:04 02:54-4 03:04-1 01:11-2 02:34-2 02:29-2 05:11-2 03:56-1 02:55-1 02:48-2 02:51-1 02:47-2 02:06-6 02:15-5 01:31-1 00:43-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sverre Ottesen, Hordaveg BIL 48:55 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:43-3 09:24-2 12:53-2 15:20-4 17:59-4 20:33-3 26:00-3 30:17-3 33:42-3 36:08-2 39:31-2 42:37-2 44:22-2 46:35-2 48:12-2 48:55-2
Strekktid 06:43 02:41-2 03:29-3 02:27-8 02:39-4 02:34-3 05:27-4 04:17-5 03:25-4 02:26-1 03:23-4 03:06-5 01:45-2 02:13-3 01:37-3 00:43-3
Tid etter -00:21 -00:13 +00:25# +01:16@ +00:05 +00:05 +00:16 +00:21 +00:30# -00:22 +00:32# +00:19# -00:21 -00:02 +00:06 +00:00
3 Helge Tiger Haugland, SWECO BIL 49:25 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:39-1 09:19-1 12:39-1 15:14-3 17:54-3 20:28-2 25:48-2 29:55-2 33:08-2 36:43-3 40:00-3 43:04-3 44:54-3 46:59-3 48:40-3 49:25-3
Strekktid 06:39 02:40-1 03:20-2 02:35-9 02:40-5 02:34-3 05:20-3 04:07-3 03:13-2 03:35-7 03:17-3 03:04-3 01:50-3 02:05-1 01:41-4 00:45-7
Tid etter -00:25 -00:14 +00:16 +01:24@ +00:06 +00:05 +00:09 +00:11 +00:18# +00:47& +00:26# +00:17# -00:16 -00:10 +00:10# +00:02
4 Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As 53:58 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:40-2 09:50-3 13:22-4 14:31-2 16:59-2 22:29-5 27:23-4 31:36-4 34:55-4 42:04-5 45:37-5 47:53-5 49:32-4 51:40-4 53:21-4 53:58-4
Strekktid 06:40 03:10-5 03:32-4 01:09-1 02:28-1 05:30-9 04:54-1 04:13-4 03:19-3 07:09-9 03:33-5 02:16-1 01:39-1 02:08-2 01:41-4 00:37-2
Tid etter -00:24 +00:16 +00:28# -00:02 -00:06 +03:01@ -00:17 +00:17 +00:24# +04:21@ +00:42# -00:31 -00:27 -00:07 +00:10# -00:06
5 Ørjan Totland, Universitetet BIL 54:21 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:03-7 11:49-6 16:23-6 18:08-6 21:24-6 24:19-6 30:28-6 34:26-5 37:59-5 40:50-4 44:26-4 47:39-4 49:32-4 52:02-5 53:37-5 54:21-5
Strekktid 09:03 02:46-3 04:34-8 01:45-3 03:16-8 02:55-5 06:09-5 03:58-2 03:33-5 02:51-3 03:36-6 03:13-6 01:53-4 02:30-6 01:35-2 00:44-6
Tid etter +01:59& -00:08 +01:30& +00:34& +00:42& +00:26# +00:58# +00:02 +00:38# +00:03 +00:45& +00:26# -00:13 +00:15# +00:04 +00:01
6 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 59:28 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 07:50-5 11:00-5 14:47-5 16:59-5 19:35-5 21:55-4 30:11-5 37:11-6 41:17-6 44:46-6 48:52-6 52:13-6 54:18-6 56:52-6 58:45-6 59:28-6
Strekktid 07:50 03:10-5 03:47-5 02:12-7 02:36-3 02:20-1 08:16-9 07:00-9 04:06-6 03:29-6 04:06-8 03:21-7 02:05-5 02:34-7 01:53-7 00:43-3
Tid etter +00:46# +00:16 +00:43# +01:01& +00:02 -00:09 +03:05& +03:04& +01:11& +00:41# +01:15& +00:34# -00:01 +00:19# +00:22# +00:00
7 Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL 1:03:29 +17:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 10:05-8 13:53-8 17:50-7 19:53-7 23:00-7 26:54-7 34:52-8 39:48-7 47:16-9 50:37-9 53:33-8 56:37-8 58:48-8 61:02-7 62:55-7 63:29-7
Strekktid 10:05 03:48-9 03:57-7 02:03-6 03:07-7 03:54-7 07:58-8 04:56-7 07:28-9 03:21-5 02:56-2 03:04-3 02:11-7 02:14-4 01:53-7 00:34-1
Tid etter +03:01& +00:54& +00:53& +00:52& +00:33# +01:25& +02:47& +01:00& +04:33@ +00:33# +00:05 +00:17# +00:05 -00:01 +00:22# -00:09
8 Olav Lofthus, Hordaveg BIL 1:04:16 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:59-6 12:46-7 18:20-8 20:12-8 23:42-9 27:31-8 34:19-7 39:55-8 44:01-7 47:04-7 51:25-7 56:11-7 58:32-7 61:42-8 63:31-8 64:16-8
Strekktid 08:59 03:47-8 05:34-9 01:52-4 03:30-9 03:49-6 06:48-7 05:36-8 04:06-6 03:03-4 04:21-9 04:46-9 02:21-9 03:10-9 01:49-6 00:45-7
Tid etter +01:55& +00:53& +02:30& +00:41& +00:56& +01:20& +01:37& +01:40& +01:11& +00:15 +01:30& +01:59& +00:15# +00:55& +00:18# +00:02
9 Erling Brekke, Rådgivende Biologer As 1:05:30 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:07-9 14:40-9 18:34-9 20:36-9 23:27-8 28:35-9 35:13-9 40:06-9 46:06-8 50:02-8 54:02-9 57:45-9 60:02-9 62:49-9 64:42-9 65:30-9
Strekktid 11:07 03:33-7 03:54-6 02:02-5 02:51-6 05:08-8 06:38-6 04:53-6 06:00-8 03:56-8 04:00-7 03:43-8 02:17-8 02:47-8 01:53-7 00:48-9
Tid etter +04:03& +00:39# +00:50& +00:51& +00:17# +02:39@ +01:27& +00:57# +03:05@ +01:08& +01:09& +00:56& +00:11 +00:32# +00:22# +00:05#

25.05.22 21:25:10 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik