VBIK Orientering 2020

Bergen Kommune BIL. Lyderhorn

Resultatliste Universitetet BIL Return
Plass Navn Klasse                TidPoeng
1Alvheim,Atle H70A 1:12:48 +00:00 1000
3Barthel,Knut H60A 1:08:32 +15:31 853
DSQHelmich Pedersen,Gunnar H70B 00:00 0
1Kocbach,Bjørg D70B 1:10:48 +00:00 1000
4Marthinussen-Nag,Monica DN 59:57 +35:27 276
1Opheim,Øystein H30C 31:36 +00:00 1000
7Pedersen,Frode Helmich H40B 52:21 +07:18 918
4Raadal,Magne H70C 38:31 +04:10 939
8Raae,Arnt J. H70C 56:47 +22:26 673
19Skauge,Arne H60B 1:31:04 +46:28 479
1Slettebø,Dagrun Daltveit D30A 57:05 +00:00 1000
3Solheim,Einar H80C 52:50 +17:56 743
2Sørevik,Tor H60A 54:13 +01:12 988
1Torgersen,Torhild Eide D30B 47:41 +00:00 1000
11Totland,Ørjan H50A 53:51 +11:18 867

20.08.20 21:26:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik