HMBIK Orientering 2017

Sweco BIL. Storetveit

Resultatliste per klasse

D30A  |  D30B  |  D30C  |  D40A  |  D40B  | 
D40C  |  D50A  |  D50B  |  D50C  |  D60A  | 
D60B  |  D60C  |  DN  |  DUB  |  H16B  | 
H16C  |  H30A  |  H30B  |  H30C  |  H40A  | 
H40B  |  H50A  |  H50B  |  H50C  |  H60A  | 
H60B  |  H60C  |  H70B  |  H70C  |  H80C  | 
HUA |  HUB  | 

07.10.17 01:03:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik