HMBIK Orientering 2016

Skage Transport. Fanafjellet

Resultatliste per klasse

D16B  |  D16C  |  D30A  |  D30B  |  D30C  | 
D40A  |  D40B  |  D40C  |  D50A  |  D50B  | 
D50C  |  D60B  |  D60C  |  D70B  |  D70C  | 
DN  |  DUA  |  DUB  |  DUC  |  H16A  | 
H16B  |  H16C  |  H30A  |  H30B  |  H30C  | 
H40A  |  H40B  |  H40C  |  H50A  |  H50B  | 
H50C  |  H60A  |  H60B  |  H60C  |  H70A  | 
H70B  |  H70C  |  H80C  |  HN  |  HUA  | 
HUB  |  HUC  |  HUN  |  Trim N  | 

01.09.16 21:24:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik