HMBIK Orientering 2015

Hordaveg. Kanadaskogen

Resultatliste per klasse

D16B  |  D16C  |  D30A  |  D30B  |  D30C  | 
D40A  |  D40B  |  D40C  |  D50B  |  D50C  | 
D60B  |  D60C  |  D70C  |  DN  |  DUA  | 
DUB  |  DUN  |  H16A  |  H16B  |  H16C  | 
H30A  |  H30B  |  H30C  |  H40A  |  H40B  | 
H40C  |  H50A  |  H50B  |  H50C  |  H60A  | 
H60B  |  H60C  |  H70B  |  H70C  |  H80C  | 
HN  |  HUA  |  HUB  |  HUN  | 

11.06.15 22:14:33 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik