HBK Orientering 2012

Tryg BIL. Kanadaskogen

Resultatliste per klasse

D16B |  D16C |  D30B |  D30C |  D40A |  D40B | 
D40C |  D50A |  D50B |  D50C |  D60B |  D60C | 
D70C |  DN |  DUA |  DUB |  DUC |  DUN | 
H16A |  H16B |  H30A |  H30B |  H30C |  H40A | 
H40B |  H40C |  H50A |  H50B |  H50C |  H60A | 
H60B |  H60C |  H70B |  H70C |  H80C |  HN | 
HUA |  HUB |  HUC | 

Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

26.04.12 19:24:50 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK